2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік багдарламалары
2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік багдарламалары
2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік багдарламалары

2015-2017 жылдарға арналған бюджеттік багдарламалары