Блог статистикасы
195
Жазбалар
4797
Өтініштер
186608
Келушілер
Облыстық Басқармалар
(жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандар лауазымдарының тізбесі

1. Денсаулық сақтау мамандарының лауазымдары:

1) аудандық (қалалық) аурухананың басшысы;

2) аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорын басшысының орынбасары;

3) аудандық маңызы бар (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорын клиникалық (жедел медициналық көмек көрсету бөлімшелерінің, күндізгі стационардың, емхананың) және параклиникалық бөлімшелерінің меңгерушілері;

4) барлық мамандықтағы дәрігерлер;

5) акушер;

6) диеталық мейіргер;

7) тіс дәрігері (дантист);

8) мейіргер;

9) кеңейтілген практика мейіргері;

10) статистик;

11) зертханашы (медициналық);

12) провизор (фармацевт);

13) психолог маман;

14) рентген зертханашысы;

15) әлеуметтікқызметкер;

16) фельдшер;

17)аудандықмаңызы бар (облыстықмаңызы бар қаланың) мемлекеттікмекемежәнемемлекеттікқазыналықкәсіпорынныңдәріханасының (дәрі-дәрмекпенқамтамасызетубөлімінің) меңгерушісі;

18) медициналықтіркеуші;

19) логопед;

20) зертханамаманы.

2.Әлеуметтікқамсыздандырумамандарыныңлауазымдары:

1) аудандықжәнеқалалықХалықтыжұмыспенқамтуорталығыныңбасшысы;

2) аудандықмаңызы бар(облыстықмаңызы бар қаланың)ұйымныңқұрылымдықбөлімшесіболыптабылатынүйдеқызметкөрсетубөлімшесініңмеңгерушісі;

3) арнаулыәлеуметтікқызметтергеқажеттіліктібағалаужәнеайқындаужөніндегіәлеуметтікқызметкер;

4) психоневрологиялықаурулары бар жасы 18-ден асқанмүгедекбалаларғакүтімжасаужөніндегіәлеуметтікқызметкер;

5) қарттар мен мүгедектергекүтімжасаужөніндегіәлеуметтікқызметкер;

6) жұмыспенқамтуорталығының (қызметінің) құрылымдықбөлімшесініңмаманы;

7) әлеуметтікжұмысжөніндегі консультант.

3. Білім беру мамандарыныңлауазымдары:

1)аудандық(қалалық) маңызы баржәнеоблыстықмаңызы бар қаланыңмемлекеттікмекемежәнемемлекеттікқазыналықкәсіпорынныңбасшысы;

2) аудандық(қалалық) маңызы бар мемлекеттікмекемежәнемемлекеттікқазыналықкәсіпорынның: шағынжинақталғанмектептің, мектепкедейінгібілім беру ұйымыныңбасшысы;

3) аудандық (қалалық) маңызы бар мемлекеттікмекемежәнемемлекеттікқазыналықкәсіпорынбасшысыныңорынбасары;

4) аудандық (қалалық) маңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның секторының басшысы;

5) мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының барлық мамандықты мұғалімдері, оның ішінде мұғалім-логопед, бастапқы әскери даярлықты ұйымдастырушы оқытушы;

6) әлеуметтік педагог;

7) бастауыш, негізгі орта жәнежалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог-психологі;

8) логопед;

9) психолог;

10) әдіскер (негізгі қызметтердің);

11) тәлімгер;

12) тәрбиелеуші;

13) мейірбике (мейіргер);

14) ем дәмдік мейірбике;

15) музыкалық жетекші (негізгі қызметтердің);

16) қосымша білім беретін педагог;

17) дене тәрбиесін ұсқаушысы ( негізгі қызметтердің);

18) ұйымдастырушы педагог;

19) концертмейстер(негізгі қызметтердің);

20) талдаушы-социолог;

21) кітапхананың басшысы (меңгерушісі);

22) интернаттың басшысы(меңгерушісі);

23) кітапханашы.

4. Мәдениет мамандарының лауазымдары:

1) аудандықмаңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның (облыстық маңызы бар қалалар) басшысы;

2) аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның (облыстық маңызы бар қалалар) басшысыныңорынбасары;

3) аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның (облыстық маңызы бар қалалар) тобының,бөлімінің, зертханасыныңбасшысы;

4) аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның (облыстық маңызы бар қалалар) көркемдікжетекшісі;

5) аккомпаниатор;

6) библиограф;

7) кітапханашы;

8) мәдени ұйымдастырушы (негізгі қызметтер);

9)барлық атаудағы әдістемеші (негізгі қызметтер);

10) музыкалық жетекші;

11) барлық атаудағы суретшілер (негізгі қызметтер);

12) хореограф;

13) қазақ, орыс, ағылшын тілдер мұғалімі.

5. Спорт мамандарының лауазымдары:

1) аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның басшысы;

2) аудандық маңызы бар мемлекеттік мекеме және мемлекеттік қазыналық кәсіпорын басшысының орынбасары;

3) әдіскер;

4) жаттықтырушы;

5) жаттықтырушы-оқытушы;

6) медициналықбике/аға.

6. Ветеринария мамандарының лауазымдары:

1) ветеринариялық дәрігер;

2) ветеринариялық фельдшер.

хат жіберу