Телнұсқалы-аналогты теледидардан сандық теледидардың даму тарихы
Қостанай облысы цифрлық эфирлік телехабар таратуға дайын
Переход с аналогового телевещания на цифровое эфирное телевидение, 28.02.2019 г.
2019 жылы жазда Қостанай облысы толығымен ЦЭТХТ-ға көшеді